ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 1 Mbps ตลอด 3 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*1794*17333203#
750 บ. / 3 เดือน
รวมภาษี 802.50 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 1 Mbps ตลอด 3 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด 6 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*9959*17333203#
1,200 บ. / 6 เดือน
รวมภาษี 1,284 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 1 Mbps ตลอด 6 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด 12 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*9960*17333203#
1,800 บ. ฝ 12 เดือน
รวมภาษี 1,926 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 1 Mbps ตลอด 12 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 2 Mbps ตลอด 3 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*8346*17333203#
1,000 บ. / 3 เดือน
รวมภาษี 1,070 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 2 Mbps ตลอด 3 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความเร็ว 2 Mbps ตลอด 6 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*9738*17333203#
1,500 บ. / 6 เดือน
รวมภาษี 1,605 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 2 Mbps ตลอด 6 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความเร็ว 2 Mbps ตลอด 12 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*9737*17333203#
2,600 บ. / 12 เดือน
รวมภาษี 2,782 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 2 Mbps ตลอด 12 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 4 Mbps ตลอด 3 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*1795*17333203#
1,200 บ. / 3 เดือน
รวมภาษี 1,284 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 4 Mbps ตลอด 3 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความเร็ว 4 Mbps ตลอด 6 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*9961*17333203#
2,100 บ. / 6 เดือน
รวมภาษี 2,247 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 4 Mbps ตลอด 6 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความเร็ว 4 Mbps ตลอด 12 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*9962*17333203#
3,600 บ. / 12 เดือน
รวมภาษี 3,852 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 4 Mbps ตลอด 12 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น

* หมายเหตุ

     แจ้งปัญหาเกี่ยวกับแพ็กเกจติดต่อ 1242