ตรวจสอบหมายเลข
กด *933#
โทร
ตรวจสอบโปรโมชั่น
กด *935#
โทร
เช็คยอดเงิน โบนัส และวันใช้งาน
กด *123#
โทร
เช็คยอดนาทีโทรฟรี
กด *123*1#
โทร
เช็คยอด Internet & Wi-Fi
กด *900#
โทร
เช็คยอด SMS คงเหลือ
กด *123*2#
โทร
เปิดบริการ Internet
กด *902*01#
โทร
ปิดบริการ Internet
กด *902*02#
โทร
การขอรหัสการใช้งาน WiFi
กด *871*4#
โทร

* หมายเหตุ

     เลขหมายข้างต้น ไม่คิดค่าบริการ