เน็ตต่อเนื่อง 512Kbps จำนวน 500MB
กด *900*8319*17333203#
22 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 23.54 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด 512Kbps ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
เน็ตต่อเนื่อง 1Mbps จำนวน 500MB
กด *900*8322*17333203#
25 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 26.75 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด 1Mbps ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
เน็ตต่อเนื่อง 4Mbps จำนวน 1GB
กด *900*8325*17333203#
32 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 34.24 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด 4Mbps ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
เน็ตต่อเนื่อง 6Mbps จำนวน 1.5GB
กด *900*8328*17333203#
45 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 48.15 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด 6Mbps ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
เน็ตต่อเนื่อง 10Mbps จำนวน 2GB
กด *900*8331*17333203#
55 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 58.85 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด 10Mbps ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
เน็ตต่อเนื่อง 1Mbps จำนวน 750MB
กด *900*8334*17333203#
35 บ. / 2 วัน
รวมภาษี 37.45 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด 1Mbps ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 48 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
เน็ตต่อเนื่อง 2Mbps จำนวน 750MB
กด *900*8335*17333203#
28 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 29.96 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด 2Mbps ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
เน็ตต่อเนื่อง 2Mbps จำนวน 1.2GB
กด *900*8336*17333203#
45 บ. / 2 วัน
รวมภาษี 48.15 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด 2Mbps ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 48 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
เน็ตต่อเนื่อง 4Mbps จำนวน 1.75GB
กด *900*8339*17333203#
55 บ. / 2 วัน
รวมภาษี 58.85 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด 4Mbps ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 48 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
เน็ตต่อเนื่อง 6Mbps จำนวน 2.5GB
กด *900*8340*17333203#
75 บ. / 2 วัน
รวมภาษี 80.25 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด 6Mbps ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 48 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
เน็ตต่อเนื่อง 10Mbps จำนวน 3.5GB
กด *900*8341*17333203#
85 บ. / 2 วัน
รวมภาษี 90.95 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด 10Mbps ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 48 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
เน็ตตามปริมาณ 100MB
กด *900*3301*17333203#
9 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 9.63 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิใช้ 4G ความเร็วสูงสุด 300Mbps,3G ที่ความเร็วสูงสุด 42Mbps แรงต่อเนื่อง ตามปริมาณที่กำหนด
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
*สมัครซ้ำได้
เน็ตตามปริมาณ 200MB
กด *900*3306*17333203#
15 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 16.05 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิใช้ 4G ความเร็วสูงสุด 300Mbps,3G ที่ความเร็วสูงสุด 42Mbps แรงต่อเนื่อง ตามปริมาณที่กำหนด
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
*สมัครซ้ำได้
เน็ตตามปริมาณ 1.5GB
กด *900*1924*17333203#
39 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 41.73 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิใช้ 4G ความเร็วสูงสุด 300Mbps,3G ที่ความเร็วสูงสุด 42Mbps แรงต่อเนื่อง ตามปริมาณที่กำหนด
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
*สมัครซ้ำได้
เพิ่มความเร็วเน็ต 1GB
กด *900*8997*17333203#
29 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 31.03 บ.
สมัครเลย
- รับสิทธิใช้ 4G ความเร็วสูงสุด 300Mbps,3G ที่ความเร็วสูงสุด 42Mbps แรงต่อเนื่อง ตามปริมาณที่กำหนด
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
*สมัครซ้ำได้
facebook ไม่อั้น
กด *900*3501*17333203#
5 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 5.35 บ.
สมัครเลย
- facebook เฉพาะใช้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน www.facebook.com, m.facebook.com, แอปพลิเคชั่น faecbook
Line ไม่อั้น
กด *900*3510*17333203#
5 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 5.35 บ.
สมัครเลย
- Line เฉพาะใช้งานแอปพลิเคชั่น Line ไม่รวมการใช้งานฟังก์ชั่น Free Call และ Video Call ผ่าน แอปพลิเคชั่น Line
โทรคุยทุกเครือข่าย 15 นาที
กด *900*3132*17333203#
7 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 7.49 บ.
สมัครเลย
- เหมาโทรเป็นนาที เริ่มต้นนาทีละ 45 สตางค์
โทรคุยทุกเครือข่าย 100 นาที
กด *900*3131*17333203#
45 บ. / 5 วัน
รวมภาษี 48.15 บ.
สมัครเลย
- เหมาโทรเป็นนาที เริ่มต้นนาทีละ 45 สตางค์
โทรคุยในเครือข่ายไม่อั้น
กด *900*4806*17333203#
85 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 90.95 บ.
สมัครเลย
- โทรในเครือข่ายไม่อั้นตลอด 24 ชั่วโมง
โทรคุยในเครือข่ายไม่อั้น
กด *900*4803*17333203#
59 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 63.13 บ.
สมัครเลย
- โทรในเครือข่ายไม่อั้น 5ทุ่ม - 5โมงเย็น

* หมายเหตุ

     แจ้งปัญหาเกี่ยวกับแพ็กเกจติดต่อ 1242